czwartek, 8 grudnia 2016

Powiatowy jubileusz Kół Gospodyń Wiejskich

Krystyna Kuropatwa odbiera gratulacje od Starosty Michała Godowskiego
Aula Szkoły Podstawowej w Sitkówce-Nowinach pękała wczoraj w szwach. Prawie 300 osób z terenu powiatu kieleckiego - stawiło się na zaproszenie Starosty Michała Godowskiego, aby świętować 150. rocznicę powstania kół gospodyń wiejskich. Wyróżniające się panie otrzymały podziękowania i upominki za wieloletnią działalność dla lokalnych społeczności. Z gminy Bodzentyn Marianna Miziewicz ze Wzdołu Rządowego i Krystyna Kuropatwa z Leśnej znalazły się wśród 38 nagrodzonych pań. Pierwsza z nich kieruje KGW we Wzdole, które istnieje ponad 90 lat i należy do najstarszych kół na Kielecczyźnie. Krystyna Kuropatwa od 25 lat szefuje Kołu w Leśnej znanemu przede wszystkim z działalności artystycznej. Zespół "Leśnianie" od wielu lat z uwagi na wysoki poziom artystyczny należy do czołówki zespołów pieśni i tańca w województwie. 

Na pierwszym planie Teodora Krążek z zespołu "Wierna Rzeka"

Aula była szczelnie wypełniona przez uczestniczki jubileuszu.wtorek, 6 grudnia 2016

Pożyteczne zajęcia w bodzentyńskim liceum

Laptopy już własnością szkoły
Gratulacje dla dyrektora szkoły
Jak udzielić pomocy ofiarom wypadku demonstruje Jarosław Chrobot
Wczoraj, 5 grudnia 2016 r. - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie odbyło się podsumowanie programu "Bezpieczna+". W uznaniu za wysiłek włożony w realizację projektu szkoła otrzymała trzy laptopy, które dyrektorowi Dariuszowi Kasprowiczowi przekazała Naczelnik Wydziału Obsługi Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Kielcach p. Małgorzata Socha. Warto podkreślić, że bodzentyńska placówka była jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie kieleckim, która przeprowadziła zajęcia
mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.  

Jak się bronić demonstrują uczniowie szkoły
W czasie zajęć uczestnicy zapoznali się ze sposobami bezpiecznego korzystania z internetu, zjawiskiem cyberprzemocy, podstawowymi technikami samoobrony i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Wzięli także udział w konkursie na logo projektu. W czasie spotkania podsumowującego zajęcia zaprezentowali nabyte umiejętności oraz prace konkursowe.

Sukcesy, sukcesy, sukcesy.

Barbara Latała w czasie występu
Świętokrzyskie Jodły na scenie WDK
Scenka ze spektaklu "Zrękowiny"
Fan club w komplecie
Duży sukces odniosła p. Barbara Latała z Dąbrowy Górnej w czasie niedzielnego spotkania miłośników folkloru w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W ramach przeglądu "Toto nase ludowe godanie" tak uwiodła jury, że zajęła drugie miejsce ! Sukces to tym większy, że pierwszego miejsca nie przyznano. Także sukcesem udział w "Przeglądzie Teatrów Wiejskich" zakończyły udział "Świętokrzyskie Jodły", które w ostrej rywalizacji uplasowały się na trzeciej pozycji ze spektaklem "Zmówiny". Występom naszych artystów towarzyszył liczny fan club składający się z członkiń zespołu Dąbrowa.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Szlachetna paczka w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Tradycją już stało się, że pracownicy Starostwa Powiatowego w Kielcach włączają się w akcję Szlachetnej Paczki. Część z nich daje pieniądze, część przynosi produkty potrzebne wybranej rodzinie, a wolontariusze szykują paczkę. Tak będzie także w tym roku.

wtorek, 22 listopada 2016

Będą lepsze drogi w gminie

Drogi wojewódzkie do przebudowy


21 listopada br. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich umowy na remonty i przebudowę dróg wojewódzkich.
Droga powiatowa do remontu w bieżącym roku
Wśród nich znalazły się dwa odcinki dróg na terenie naszej gminy. Za 13,5 mln zł zostanie wybudowany 2,5 km odcinek od Podgórza do skrzyżowania przy zalewie w Bodzentynie wraz z rondem oraz ponad 1,5 km fragment od tego skrzyżowania w kierunku Dąbrowy Górnej. Powiat pozyskał natomiast pieniądze z tzw. powodziówek na remont 2,1 km drogi w Psarach Kątach. Warunkiem jest utrzymanie się dobrej pogody, gdyż pieniądze pozyskane z budżetu państwa muszą być wykorzystane jeszcze w tym roku. Koszt remontu wyniesie 787 tys. zł