poniedziałek, 30 października 2017

Wspominamy
Edward Jędrzejczyk
Józef Pałysiewicz
Elżbieta Świetlik
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. W tym dniu wspominamy zmarłych. Naszych bliskich, krewnych, znajomych i przyjaciół. W gminie Bodzentyn w tym roku środowisko samorządowo - ludowe okryło się żałobą trzykrotnie. W sierpniu zmarł w wieku 94 lat Edward Jędrzejczyk. Puszcza Jodłowa, las i przyroda była sensem jego życia. Nieprzerwanie przez 32 lata pracował w Świętokrzyskim Parku Narodowym, w tym ostatnie 17 lat przed przejściem na emeryturę na stanowisku wicedyrektora. Poza pracą zawodową angażował się w działalność w wielu organizachach społecznych i ruchu ludowym. Należał do grona założycieli w 1972 r. Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, wchodził przez wiele lat w skład zarządu tego stowarzyszenia. Aktywnie działał na niwie kombatanckiej. W 2012 r. wszedł do składu Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach. Opublikował ponad 70 prac w periodykach naukowych i prasie codziennej. Jest autorem wspomnień "Życie i praca", przewodnika "Miejsca historyczne w Świętokrzyskim Parku Narodowym" oraz biografii Eugeniusz Krysztofika, pierwszego dyrektora ŚPN.
Także w sierpniu odszedł Józef Pałysiewicz. Żył 83 lata. Był emerytowanym nauczycielem i działaczem samorządowym. W latach 1990 - 1994  przewodniczył Radzie Gminy w Bodzentynie. Bardzo aktywnie angażował się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na rzecz odzyskania praw miejskich przez Bodzentyn. Przez wiele lat był zaangażowany w działalność ZHP. Niezapomniany organizator letniego wypoczynku, uwielbiany przez młodzież.
W październiku pożegnaliśmy śp. Elżbietę Świetlik. Żyła 66 lat. Całe życie zawodowe związana była z edukacją. Uczyła w wielu szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzentyn, a przed przejściem na emeryturę była dyrektorem Przedszkola we Wzdole Rządowym. Jej ogromną troską było zachowanie dla przyszłych pokoleń lokalnych obyczajów i tradycji. Uczestniczyła w przygotowywaniu i wystawianiu przez zespół "Wzdolanie" spektakli obrzędowych. Na przeglądach i konkursach kulimarnych prezentowała tradycyjne potrawy przygotowywane według przepisów sprzed dziesiątków lat. Działała w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich oraz ruchu ludowym

czwartek, 31 sierpnia 2017

Rocznica Sierpnia.

Tamtego 31 sierpnia pełniłem służbę wojskową. Zza murów koszar w Toruniu śledziliśmy w napięciu wydarzenia w kraju. O tym, co w Polsce się dzieje wiedzieliśmy znacznie więcej niż głosiła ówczesna propaganda z DTV, "Trybuną Ludu" i Żołnierzem Wolności" na czele. Jeden z kolegów przemycił bowiem małe tranzystorowe radio (własnego nie wolno było mieć), na którym w ukryciu słuchaliśmy BBC, Głosu Ameryki i intensywnie zagłuszanej Wolnej Europy. Nie raz i nie dwa pomni wydarzeń z przeszłości zadawaliśmy sobie pytanie : jak zareagować, gdyby chciano nas użyć do "zaprowadzania porządku" ? Z tym większą radością obserwowaliśmy transmitowane przez TVP podpisanie porozumień w Gdańsku i Szczecinie. Dzisiaj, kiedy trwa spór o dziedzictwo Sierpnia, a ówczesny idol Lech Wałęsa jest oskarżany o współpracę z SB, warto może przypomnieć 21 ówczesnych postulatów ? Zainteresowani mogą je znaleźć tu : 21 postulatów.

wtorek, 15 sierpnia 2017

Puszcza Świętokrzyska w żałobie.

Edward Jędrzejczyk pierwszy z lewej
Dzisiaj, 15 sierpnia 2017 r.późnym popołudniem dotarła do nas przykra wiadomość - zmarł w wieku 94 lat Edward Jędrzejczyk, emerytowany zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ludowiec, kombatant, Człowiek ogromnej energii, społecznik. Pochodził z Siekierna, gdzie skończył przed wojną szkołę podstawową. Podczas wojny był uczniem na tajnych kompletach. Maturę zdał w 1946 r. Później studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskał tytuł inżyniera leśnika i magistra nauk agrotechnicznych. Las i przyroda były Jego żywiołem. Z ogromną pasją potrafił o nich opowiadać.  Z Jego inicjatywy, kiedy był już na emeryturze, przeprowadzono inwentaryzację cisa w ŚPN. Równie bliska jak środowisko przyrodnicze była Mu nasza mała ojczyzna - gmina Bodzentyn. Należał do grona założycieli w 1972 r. Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, wchodził przez wiele lat w skład zarządu tego stowarzyszenia. Aktywnie działał na niwie kombatanckiej. W 2012 r. wszedł do składu Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach. Swoimi wspomnieniami i przemyśleniami dzielił się w artykułach publikowanych na łamach wychodzącego w Bodzentynie miesięcznika "Echa Łysogór". Politycznie zaangażowany związał się z ruchem ludowym. Był członkiem władz gminnych ZSL, przez pewien czas kierował organizacją gminną Stronnictwa. Po 1990 r. był członkiem PSL. Uczestniczył w ludowych zjazdach, uroczystościach i obchodach rocznicowych. Za zaangażowanie społeczne i polityczne w 1995 r. został odznaczony Medalem im. Wincentego Witosa.Ponadto posiadał wiele odznaczeń państwowych, resortowych oraz wyróżnień nadanych przez środowiska, z którymi współpracował. Kolego Edwardzie, spoczywaj w pokoju.

wtorek, 16 maja 2017

Rodzinna przemoc

Upubliczniony w mediach film ze znęcania się gimnazjalistek nad ich koleżanką zbulwersował ludzi normalnie myślących. Ale nie mniej drastyczne przypadki mają miejsce w czterech ścianach rodzinnych domów i mieszkań. Z danych zebranych przez działające w gminach powiatu kieleckiego Interdyscyplinarne Zespoły ds. Przemocy w Rodzinie wynika, iż zjawisko przemocy domowej gwałtownie rośnie, co przedstawia poniższy wykres. Jak z niego wynika wzrasta zarówno liczba wydanych tzw. Niebieskich Kart jak i osób doświadczających przemocy ze strony bliskich. W latach 2012 - 2015 wystąpił dziesięciokrotny wzrost !!!!czwartek, 11 maja 2017

70 lat biblioteki publicznej w Bodzentynie

Bogdan Nawrot
Krzysztof Nawrot
Tablica pamiątkowa
Adela Nawrot 1910- 1994 , nauczycielka, bibliotekarka, działaczka kulturalno - oświatowa, twórczyni bibliotek publicznych na terenie gminy Bodzentyn. Bodzentyn, 11 maja 2017 r. Taki napis znajduje się na tablicy odsłoniętej dzisiaj w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie. W dużym skrócie charakteryzuje on patronkę biblioteki i jej twórczynię w 1947 r., zarazem pierwszą bibliotekarkę. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy było jednym z punktów seminarium bibliotekarzy powiatu kieleckiego, jakie odbyło się w Bodzentynie 11 maja 2017 r. pod hasłem "70-lecie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie". Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Dąbrowski omówił początki bibliotek publicznych na Ziemi Świętokrzyskiej. Dyrektor MGBP w Bodzentynie Marta Janicka przedstawiła historię biblioteki publicznej utworzonej w 1947 r. przez obecną jej patronkę. Swoimi wspomnieniami o matce podzielili się z uczestnikami seminarium synowie Adeli Nawrot - Krzysztof i Bogdan Nawrotowie, którzy też dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Goście zaproszeni przez organizatorów do udziału w seminarium życzyli Jubilatce wielu wspaniałych osiągnięć i uznania czytelników. Do tych życzeń dołączyła także Danuta Stankiewicz, której koncert zakończył to uroczyste spotkanie. Więcej o historii publicznej biblioteki w gminie Bodzentyn można przeczytać pod tym linkiem historia biblioteki