wtorek, 25 października 2016

Z pomocą potrzebującym

Sytuacja życiowa ludzi powoduje, że ogromnym problemem czasem staje się brak dachu nad głową, albo trudna sytuacja rodzinna. Polskie ustawodawstwo umożliwia samorządom zapobieganie takim sytuacjom przez tworzenie tzw. mieszkań chronionych. Dotychczas w powiecie kieleckim brak było mieszkań, w których schronienie mogłyby znaleźć rodziny, w których ma miejsce przemoc, konflikty, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków jednego z małżonków, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Aby przyjść z pomocą takim rodzinom i osobom powiat kielecki uruchomił trzy mieszkania chronione w Podzamczu, gmina Chęciny. Będą z nich mogły korzystać rodziny wychowujące dzieci i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Miesięczna odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji życiowej osoby (rodziny) korzystającej z takiego mieszkania. Korzystający z mieszkań chronionych ponosić będą tylko koszty eksploatacji mieszkania. Trzeba podkreślić, że nie są to mieszkania docelowe, a przyznawane na okres wychodzenia z sytuacji kryzysowej.

niedziela, 16 października 2016

Pamięci Józefa Szermentowskiego

W Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie rok szkolny 2016/2017 został ustanowiony "Rokiem Szermentowskiego" w związku ze 140. rocznicą śmierci Józefa Szermentowskiego patrona wchodzącego w skład Zespołu Liceum Ogólnokształcącego. Obchodom towarzyszy szereg różnych wydarzeń, w tym konkursów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się konkurs wiedzy o życiu i twórczości Józefa Szermentowskiego, konkurs na utwór literacki (opowiadanie,wiersz,scenka dramatyczna) związana z wybranym obrazem patrona szkoły. Osoby obdarzone talentem plastycznym będą mogły rywalizować w konkursie na reprodukcję wybranego obrazu Józefa Szermentowskiego. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 24 lutego 2017 r. a wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie obchodów Dnia Patrona Szkoły.

piątek, 14 października 2016

Dzień Edukacji Narodowej w Bodzentynie

W czwartek 13 października 2016 r. w powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i na znak przynależności do społeczności szkolnej otrzymali uczniowskie tarcze. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali nagrody Dyrektora. Dyrektor Dariusz Kasprowicz poinformował, że nagrodę Starosty Kieleckiego otrzymała Magdalena Tusień-Kózka. Przemawiając w imieniu władz powiatu kieleckiego podkreśliłem dokonania szkoły w roku szkolnym 2015/2016 - bardzo dobre wyniki matury z języka polskiego, sukcesy sportowe na poziomie powiatu, województwa i kraju, duże zaangażowanie nauczycieli w podnoszenie kwalifikacji, włączanie się szkoły w życie społeczne lokalnego środowiska. Złożyłem także całej społeczności szkolnej życzenia i podziękowania za pracę. Na podkreślenie zasługuje utrzymywanie przez szkołę więzi z jej byłymi pracownikami i zapraszanie ich na uroczystości szkolne. Obszerną relację z uroczystości można obejrzeć na stronie e-Bodzentyn http://www.e-bodzentyn.pl/…/519-dzien-edukacji-narodowej-w-…

poniedziałek, 10 października 2016

Tragiczny wybór

Udało mi się znaleźć informacje o okolicznościach aresztowania i śmierci Władysława Kwietnia "Lutka" i Barbary Majewskiej-Machałowej "Basi", żołnierzy BCh, kolporterów prasy ludowej. Jej autorem jest Szef Sztabu Komendy III Okręgu BCh Kielce mjr Orzeł - Bończa. Relacja została zamieszczona w nr 44 pisma "Chłopi i Państwo" z 1947 r.

Najdotkliwszy cios spotkał kolportaż wojewódzki 4 listopada 1943 r. Nakryty został punkt rozdzielczy przy ulicy Siennej 8. Wpadła tam koleżanka Barbara Majewska oraz główny i najwydatniej pracujący Władysław Kwiecień. W jaki sposób to się stało, okryte jest do dziś tajemnicą. Faktem jest, że w tym tragicznym dniu około południa zjawiło się czterech gestapowców po cywilnemu – zaaresztowali wspomniane osoby, przeprowadzili gruntowna rewizję i cały ten dzień i następny czyhali na dalsze ofiary. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nikt z naszych ludzi organizacyjnych nie odwiedził tego lokalu w tym czasie i nieszczęście zostało umiejscowione. Przypadkowo tylko, wracając z pracy, wstąpił na chwilę jeden kolejarz i już światła dziennego nie ujrzał.
Po aresztowaniu Basi i Lutka w szeregach naszych nastąpiła konsternacja. Aresztowanie powyższe wskazywało wyraźnie na donos lub obserwację, po drugie istniała uzasadniona obawa przed dalszymi skutkami tego donosu, obserwacji, ewentualnie wsypy przez aresztowanych. Informacje otrzymane z więzienia i szpitala więziennego uspokoiły i rozproszyły trochę obawy. Lutek i Basia zbici, skatowani na pierwszym badaniu nic nie powiedzieli. Nie chcąc się splamić wsypą i pragnąc sobie zaoszczędzić tortur, podzielili się posiadaną przez Lutka ampułką cyjanku potasu - i otruli się. Lutek bardzo szybko zasnął. Basia, zażywszy widocznie za małą dawkę śmiertelnego narkotyku, popadła w stan zupełnej nieświadomości. Gestapowcy wściekali się, że wymknęły im się "asy", wezwali lekarza więziennego i zastrzykami próbowali ratować Basię, by wydobyć choć trochę jeszcze zeznań, ale nic już nie pomogło. Tak zginęli w kwiecie wieku żołnierze i bohaterowie kolportażu podziemnej Polski Ludowej, kładąc swe życie na ołtarzu walki z barbarzyńskim najeźdźcą.
.........Był to okres wzrastającego ciągle terroru, aresztowań, masowych rozstrzeliwań, łapanek na roboty do Niemiec i t. p. Ludzie, udzielający nam dotychczas schronienia, tracili spokój i panowanie nad nerwami - odmawiali nam schronienia. Kolporter zaczął być widziany jako nieproszony, natrętny, gość,mogący w dom wprowadzić tylko nieszczęście. Na domiar tego o paru innych członkach kolportażu wojewódzkiego dopytywało się gestapo. Czy w ogóle miało to związek z wpadką Basi i Lutka i jaki-trudno było na razie stwierdzić. Jednym słowem grunt pod nogami palił się. Kielce dla ludowego kolportażu stawały się niegościnne. Ten stan spowodował przeniesienie z nadejściem 1944 roku wojewódzkiego punktu prasowego na wieś podkielecką-Brynicę.
…… Przez parę lat pracy kolportażowej przewinęło się mnóstwo adresów. i lokali: Chęcińska, Słoneczna, Złota, Równa, Zaścianek, Sienna, Owsiana, Zagnańska, Piotrkowska, Focha i wiele innych. Te wymienione wyżej ulice, przy których mieściły się nasze loka1e, świadczą już o olbrzymim trudzie i wysiłku, złożonym na ołtarzu wojewódzkiego kolportażu. 

niedziela, 9 października 2016

Armia Zapomniana ?Krzyż BCh

Tablica w Kielcach przy ul. Siennej
Sztandar BCh z Kołońca k. Końskich
Sztandar Komendy Głównej BCh
Liczyły ponad 165 tys. zaprzysiężonych żołnierzy podziemia. Były drugą co do liczebności armią w okupowanej Polsce, fenomenem na skalę europejską. Mowa tu o Batalionach Chłopskich, zbrojnej formacji ruchu ludowego. 8 października 1940 r. pochodzący z Kielecczyzny Franciszek Kamiński został zaprzysiężony na komendanta głównego Chłostry, przemianowanej później na Bataliony Chłopskie. Dzień ten dla upamiętnienia tamtego wydarzenia jest Dniem Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Gmina Bodzentyn znalazła się w granicach III Okręgu BCh (kieleckiego), którego komendantem został Stanisław Jagiełło ps. "Szuwara". Choć działalność BCh w gminie Bodzentyn nie była tak rozwinięta jak AK, nie oznacza to iż nie miała miejsca. W sklepie spółdzielczym we Wzdole Rządowym istniał punkt kontaktowy, do którego była dostarczana z Iłży ludowa prasa konspiracyjna. Odbierali ją Jan Matla i Tadeusz Skarbek, którzy dostarczali ją dalej do miejscowości Dąbrowa k. Kielc. Żołnierze BCh, którzy gremialnie zasilili powstałe w 1945 r. PSL doświadczyli wszystkich szykan, którym poddani zostali przeciwnicy komunizmu w okresie stalinowskim. Nie lepiej było po zmianie ustrojowej w 1989 r. Eksponowano, i słusznie, dokonania Armii Krajowej. Ostatnio zapanowała zaś "moda" na "Żołnierzy Wyklętych". Bataliony Chłopskie stawały się powoli "Armią Zapomnianą", o której pamięć kultywowały - nie zawsze w należytej skali - środowiska ludowe. Dobrze więc stało się że coś dobrego w tej sprawie zaczyna się dziać. W najbliższy poniedziałek w Kielcach przy ul. Siennej przed domem, w którym zostali ujęci przez gestapo kolporterzy prasy ludowej złożymy kwiaty. W chmielnickim Centrum Kultury odbędą się obchody Dnia Żołnierzy BCh. Zainteresowanym Batalionami Chłopskimi polecam film "Rozkaz sumienia - Zamojszczyzna w ogniu". oraz krótką informację o bohaterskich kolporterach  konspiracyjnej prasy ludowej. Wystarczy kliknąć tu : tablica BCh przy Siennej